Přijímáme do komisního prodeje:
- modely letadel, automobilů, bojové techniky, modelářské literatury
- numismatický materiál (mince, bankovky), numismatická literatura
- modelová železnice HO,TT
- porcelán

Podmínky :
- cena zboží bude určena po vzájemné dohodě mezi prodejcem a prodávajícím
- stanovení výše rabatu dle nabídnutého zboží
- zboží je vzato do komisního prodeje na dobu 3 měsíců – 1 rok
- neprodané zboží je možno vyzvednout kdykoliv po tel. dohodě
- výplata peněz za prodané položky bude provedena po telefonické
  nebo ústní dohodě, jen po předložení dokladu o komisním prodeji
- pokud se prodejce po skončení data komisního prodeje, nedostaví
  do prodejny pro výplatu peněz, nebo nevyzvedne zboží bude toto
  prodáno se slevou podle druhu zboží
- po celou dobu komisního prodeje zodpovídá za zboží prodávající
( III MTS Hobby)
KOMISNÍ PRODEJ